wtorek, listopad 15th, 2011 | Author: hardstylex

Reforma ubezpieczeń społecznych miała zadanie ustabilizowanie zasad decydujących o składkach na przyszłe emerytury. Powstałe podczas całej reorganizacji funkcjonowanie systemu zabezpieczenia, fundusze emerytalne mają na celu odpowiednią inwestycję przelewanych na indywidualne konta ubezpieczonych środków pieniężnych pochodzących od składek, by osiągnęły jak największe zyski a tym samym powiększyły odłożoną na kontach kwotę. Fundusze emerytalne zostały wydzielone głównie pomiędzy dwa filary. Dysponentem jednego z nich został Zakład Ubezpieczeń Społecznych a drugiego wyznaczone przepisami prawa firmy, których działalnością jest umiejętne inwestowanie. Środki finansowe które są przeznaczane na przyszłe świadczenia emerytalne odkładane w postaci odprowadzanych składek ubezpieczeniowych w całości trafiają na konto ZUS by tam zostać podzielone na określone fundusze emerytalne. Te które zostaną pozostawione na koncie ZUS po uzyskaniu przez ubezpieczenia uprawnień do świadczeń naliczane oraz wypłacane są pod postacią świadczeń emerytalnych z pierwszego filaru. Ten rodzaj filaru emerytalnego jest obowiązkowy. Z kolei pozostała część środków które pochodzą ze składek ubezpieczeniowych przelewana jest na wskazane przez ubezpieczonych otwarte fundusze emerytalne, które w przyszłości będą stanowić świadczenia emerytalne wypłacane z drugiego filaru. Od ich odpowiedniego inwestowania będzie zależała wysokość wypłacanego świadczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.