wtorek, listopad 15th, 2011 | Author: ckdgjc

odzyskiwanie długówZwroty nierozłącznie połączone z przedsiębiorstwem to „finanse” i „finansowanie”. Żeby w sposób szczegółowy odpowiedzieć na pytanie czym jest w firmie „finansowanie” należy uważnie zaznajomić się z wyrazem „finanse”. Finanse - to „dział przedsiębiorstwa odpowiedzialny za uzyskiwanie kapitałów dla firmy (finansowania), administracja środkami w zakresie firmy i planowania wydatków na różne aktywa”.


Doniosłym wyrazem jest również odzyskiwanie długów, lecz w tym miejscu przejdźmy do sprawy.
„Finanse przedsiębiorstwa stanowią rozległą dziedzinę wiedzy. Ma ona w olbrzymiej większości charakter praktyczny. Jest stale rozwijana, weryfikowana oraz modyfikowana przez praktykę, w procesie podejmowania decyzji zmierzających do pomnażania majątku przedsiębiorstwa. Znajduje to swój wyraz, najogólniej rzecz ujmując, w stwarzaniu strumieni pieniężnych i używaniu ich do aktywizacji oraz optymalizacji procesów gospodarczych.”

Dział finansowy przedsiębiorstwa w dużych firmach jest odpowiedzialny za zebranie funduszy dla firmy dodatkowo zarządzanie tymi funduszami. Do realizacji tego celu zatrudniani są m.in. dyrektorzy finansowi. Małe oraz średnie jednostki często nie posiadają kapitałów na sfinansowanie dyrektora finansowego.
Małe przedsiębiorstwa nierzadko nie angażują nawet księgowej, mają tzw. księgowość zewnętrzną, która jest o wiele tańsza, ale i mniej pomocna w zdobywaniu środków pieniężnych. W następstwie tego tak ważna jest znajomość sposobów finansowania przede wszystkim przez małe oraz średnie przedsiębiorstwa.
Tak więc finansowanie - to zagwarantowanie środków pieniężnych na potrzeby jednostki. Małe przedsiębiorstwa rzadko kiedy korzystają z akcji bądź obligacji jako źródeł kapitału. Ciężka powszednia działalność firmy wymaga sumiennego zarządzania krótkoterminowymi potrzebami finansowymi.
Gotówka może być konieczna na posiłkowe zapasy, natomiast terminy płatności rachunków mogą zdarzać się nieoczekiwanie. W stopniu zbliżonym do indywidualnych potrzeb finansowych każdego człowieka jednostka może od czasu do czasu wymagać środków krótkoterminowych w wypadku, gdy zabraknie innych funduszy. Właśnie dlatego uzyskanie i zarządzanie środkami jest równie istotne dla przedsiębiorstwa, jak wytwórczość, marketing czy inne funkcje.

Category: Biznes
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.